OFFSHORE


  • Utrzymywanie obszarów OFFSHORE bez dymu
  • Oferowanie wszystkim pracownikom przyjemnego pobytu bez biernego palenia
  • Zmniejszenie ryzyka pożaru
  • Modułowe i ruchome jednostki wolnostojące

UTRZYMAJ SWÓJ
OBSZAR OFFSHORE BEZ DYMU


Elastyczny system kabin i urządzeń do wyposażenia palarni, które chronią obszary OFFSHORE przed dymem i sprawiają, że pracownicy są zadowoleni

Elastyczność i Design

Gdy palenie musi być skutecznie regulowane, nasze wolnostojące kabiny dla palaczy oferują kilka korzyści. Wyższą produktywność i bezpieczeństwo osiąga się poprzez kontrolowane przerwy w paleniu w wyznaczonych miejscach do palenia. Urządzenia do palenia zintegrowane z planem piętra eliminują marnowanie czasu i zwiększają bezpieczeństwo.

offshore safety equipment

Połączenie z systemem wentylacji nie jest wymagane, ponieważ nasza technologia filtracji działa niezależnie. Unikalne ognioodporne popielniczki obsługują tysiące papierosów i popiół, nie pozostawiając żadnych zapachów. Ponadto oferujemy rozwiązania kabinowe do użytku na zewnątrz, a także mobilne oczyszczacze powietrza ogólnego przeznaczenia.

TYPOWE WYZWANIA
STOJĄCE PRZED OBSZARAMI OFFSHORE


Wiele wyzwań i ich skuteczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania

Wyzwania i Rozwiązania

Brak dobrze zaplanowanych miejsc dla palących stanowi wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i obszarów OFFSHORE. Takie łatwe do uniknięcia wyzwania wpływają negatywnie na wszystkich.

Nasze wolnostojące kabiny i urządzenia do wyposażenia palarni oferują skuteczne rozwiązanie tych problemów, zapewniając pozytywne doświadczenia zarówno pracownikom, jak i obszarom OFFSHORE.

Typowe Wyzwania

ZMĘCZENIE I DYSKOMFORT: Zwykłe systemy wentylacyjne mogą zmniejszyć zapach dymu tytoniowego, ale nie usuwają gazów z dymu ani nie chronią ludzi przed zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi z biernego palenia. Niewystarczająca wentylacja powoduje przeziębienia, grypę i alergie, a także wyczerpanie / dyskomfort. Wszystko to prowadzi do nieobecności i mniejszej wydajności.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Zagrożenie pożarowe, bierne palenie i palenie w miejscach o ograniczonym dostępie to poważne problemy związane z bezpieczeństwem spowodowane brakiem dobrze zaplanowanych urządzeń do palenia dla pracowników.

FAŁSZYWE ALARMY: Nieupoważnione palenie w miejscach nie przeznaczonych do palenia może wywołać alarmy pożarowe w skrajnych przypadkach, powodując stresujące ewakuacje.

MNIEJSZA PRODUKTYWNOŚCI: Znaczna liczba roboczogodzin jest marnowana codziennie przez pracowników, którzy muszą chodzić daleko i często przechodzić kontrole bezpieczeństwa, aby palić. Ma to negatywny wpływ na wydajność.

Efektywne Rozwiązania

ENERGIA I WYDAJNOŚĆ: Czyste powietrze zmniejsza zagrożenia dla zdrowia i skutkuje szczęśliwszymi, bardziej energicznymi pracownikami. Prowadzi to do mniejszej nieobecności i wyższej wydajności.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO: Nasze kabiny i urządzenia do wyposażenia palarni to główne kroki w kierunku bezpieczniejszego środowiska. Nigdy więcej zagrożenia pożarowego, biernego palenia lub palenia w miejscach o ograniczonym dostępie.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE: Unikanie fałszywych alarmów pożarowych. Nasze systemy popielniczek są ognioodporne.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ: Skuteczne kabiny dla palących znajdujące się w pobliżu miejsca pracy eliminują potrzebę długich spacerów do zewnętrznych obszarów dla palących, co zmniejsza długość przerw w paleniu. Minimalizuje to stres i zwiększa wydajność. Nasze kabiny są bardzo elastyczne i można je łatwo dopasować do istniejącego planu piętra.

REFERENCJE


Have any questions?


Please feel free to contact us